درباره ما

آبرام، فعال در زمینه تولید، ( آماده سازی)، فروش زرشک و کنسانتره زرشک است. تمام همت و تلاش ما بر این است که از شیوه سنتی، عرضه زرشک فاصله بگیریم تا بتوانیم قیمت تمام شده آنها را در پایین ترین حد ممکن نگه داریم. کشت و صنعت آبرام در  ایران با همان برند تجاری آبرام در بازار مواد غذایی فعالیت دارد.

تماس با ما